Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

PERSPEKTIVE-Δίκτυο

Το PERSPECTIVE-Δίκτυο προσφέρει μια Πανευρωπαϊκή δομημένη ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αστυνομικών οργάνων επιβολής του νόμου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλων των ενεργών συμμετεχόντων που χρησιμοποιούν την εμπειρογνωμοσύνη τους, τα προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί και τα υπάρχοντα δίκτυά τους για τη δημιουργία ενός δυναμικού και επαγγελματικού Ευρωπαϊκού Δικτύου PERSPEKTIVE. Ο κύριος στόχος αυτού του δικτύου είναι να διευκολύνει την προσωπική ανταλλαγή και τη μεταφορά γνώσεων μεταξύ των φυλακών και να υποστηρίξει τους σημερινούς και μελλοντικούς ενδιαφερόμενους φορείς στη διευκόλυνση της ένταξης των κρατουμένων στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Μέσω προσωπικών επισκέψεων στις συνεργαζόμενες φυλακές, στόχος είναι όχι μόνο η κατανόηση της καθημερινής λειτουργίας, αλλά και η απτή ανάδειξη της μοναδικής ατμόσφαιρας, η ανταλλαγή εμπειριών και η βελτίωση έτσι των πιθανοτήτων επανένταξης των κρατουμένων.

PERSPEKTIVE-Δίκτυο

PERSPEKTIVE-Δίκτυο: Προώθηση της ένταξης των κρατουμένων στην αγορά εργασίας μέσω Πανευρωπαϊκής ανταλλαγής εμπειριών και δικτύων προσωπικού στο σωφρονιστικό σύστημα

 
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.