Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

PERSPEKTIVE-Εγχειρίδιο

Στοιχεία της βιωματικής εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των κρατουμένων με πρακτικό και αθλητικό τρόπο. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί το εγχειρίδιο για τις δραστηριότητες βιωματικής εκπαίδευσης, το οποίο παρέχει πρακτικές προσεγγίσεις για άμεση αλληλεπίδραση με τους κρατούμενους. Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει σαφείς στόχους και περιγράφει διάφορες πτυχές, προκειμένου να παρέχει στις συμμετέχουσες φυλακές λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή μεθόδων βιωματικής εκπαίδευσης. Ο κύριος στόχος του εγχειριδίου είναι η προώθηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των κρατουμένων. Τέσσερα κεφάλαια πραγματεύονται διαφορετικές πτυχές της βιωματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της φυλακής.

PERSPEKTIVE-Εγχειρίδιο

PERSPEKTIVE-Εγχειρίδιο: Βιωματική εκπαίδευση στο σωφρονιστικό σύστημα. Ένα εγχειρίδιο για την πρακτική και αθλητική προώθηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων για τους κρατούμενους

 
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.