İçeriğe geç

PERSPEKTIVE-El Kitabı

Deneyimsel eğitim unsurları, cezaevlerinin becerilerini uygulama odaklı ve sportif bir şekilde belirlemek, geliştirmek ve güçlendirmek için kullanılır. Mahkumlarla doğrudan etkileşime yönelik pratik yaklaşımlar sunan deneyimsel eğitim faaliyetlerine yönelik el kitabından burada bahsetmek gerekir. Bu el kitabı, katılımcı cezaevlerine deneyimsel eğitim yöntemlerinin uygulanması için ayrıntılı yönergeler sağlamak amacıyla net hedefler içermekte ve çeşitli hususları açıklamaktadır. El kitabının temel amacı mahkumların mesleki becerilerini geliştirmektir. Dört bölüm cezaevi bağlamında deneyimsel eğitimin farklı yönlerini ele almaktadır.

PERSPEKTIVE-El Kitabı

PERSPEKTİF-El Kitabı: Cezaevi sisteminde deneyimsel eğitim. Mahkumların mesleki becerilerinin uygulamaya ve spora dayalı olarak geliştirilmesine yönelik bir el kitabı

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.