İçeriğe geç

PERSPEKTIVE-Ağ

PERSPECTIVE-Ağ, kolluk kuvvetleri arasında Avrupa çapında yapılandırılmış bir deneyim alışverişi sunmaktadır. Bu, tüm aktif katılımcıların uzmanlıklarını, geliştirdikleri ürünleri ve mevcut ağlarını kullanarak dinamik ve profesyonel bir Avrupa PERSPEKTIVE-Ağı oluşturmalarının sonucudur. Bu ağın temel amacı, cezaevleri arasında kişisel alışverişi ve bilgi aktarımını kolaylaştırmak ve mahkumların Avrupa işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırmada mevcut ve gelecekteki paydaşları desteklemektir. İlgili cezaevlerine yapılan kişisel ziyaretler yoluyla amaç sadece günlük işleyişi anlamak değil, aynı zamanda eşsiz atmosferi somutlaştırmak, deneyim alışverişinde bulunmak ve böylece mahkumların yeniden entegrasyon şansını artırmaktır.

PERSPEKTIVE-Ağ

PERSPEKTIVE-Ağ: Cezaevi sisteminde Avrupa çapında deneyim paylaşımı ve personel ağları aracılığıyla mahkumların işgücü piyasasına entegrasyonunun teşvik edilmesi

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.